Seriestruktursförslagen
Foto: Per Wiklund
Svenska Superligan

Förbundsstyrelsen förslag - vill inte ändra SSL

I mitten på oktober presenterades serieutredningen och nu har distrikten sagt sitt om förslaget vilket inneburit att ett nytt förslag tagits fram från förbundsstyrelsen.

Förslaget efter serieutredningen som presenterades för drygt en månad sedan gick i korthet ut på att SSL skulle minskas från 14 till 12 lag på både dam- och herrsidan. Allsvenskan skulle minskas från två till en serie på herrsidan och från fyra till två på damsidan. Samt att en ny kvalstruktur skulle införas. 

Nu har distrikten svarat på det förslaget och efter att ha gått igenom svaren från distrikten har Förbundsstyrelsen kommit med ett nytt förslag på en ny seriestruktur som i korthet går ut på att SSL ska fortsätta med 14 lag i både dam och herr. Allsvenskan minskas till en serie på herrsidan och till två på damsidan med 12 lag i varje serie. Samt ett nytt kvalsystem. Följande skriver Svenska Innebandyförbundet på sin hemsida:

Inför tävlingskongressen har förbundsstyrelsen nu lagt fram sitt förslag rörande serieutredningen. 

”Vi kan konstatera att serieutredningen visar på en mycket bra helhetslösning för att utveckla innebandyn. Det är också det vi haft som riktmärke; att lägga fram förslag som långsiktigt skapar förutsättningar för hela Svensk Innebandy, säger Märit Bergendahl, styrelseordförande, Svenska Innebandyförbundet. 

Det var på uppdrag av tävlingskongressen 2021 som en ny serieutredning initierades. Utredningens uppdrag var att ta fram förslag på förändrad struktur på dam- och herrsidan i förbundsserierna utifrån vad som är bäst för Svensk Innebandy som helhet. I mitten på oktober presenterades serieutredningen och samtliga distrikt har haft möjlighet att inkomma med remissvar.  
 
– Efter att ta del av utredningen och inkomna remissvar kan vi konstatera att innebandyrörelsen ger tydliga signaler om en ökad professionalisering. 12 av 19 distrikt har svarat på remissen och poängterat vikten av att föreningarna ges bra förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet. En klar majoritet förespråkar utveckling av tävlingsverksamheten och det har vi tagit i beaktande i vårt förslag, men det tar tid och behöver börja någonstans. Serieutredningens förslag är en bra början på den utvecklingen, säger Märit Bergendahl, styrelseordförande, Svenska Innebandyförbundet.  

Förbundsstyrelsen föreslår att SSL även i fortsättningen ska bestå av 14 lag på dam- och herrsidan, samt att färre lag på herrsidan ska gå till playoff till SSL. Vidare föreslår även förbundsstyrelsen att förslaget ska behandlas som en helhet för både dam och herr vid kongressen.  

– Vi har fått många kloka inspel i remissvaren och anser att det mot den bakgrunden inte ska göras förändringar i SSL i detta läge, säger Märit Bergendahl. Hon fortsätter: 

– En viktig del i arbetet har varit att anpassa utvecklingen utifrån de olika förutsättningar som råder för herr och dam där vi idag har en stor övervikt på herrsidan. Med tanke på att antal spelare och lag på herr respektive damsidan skiljer sig åt så är det trots framtida ambitioner om likadana seriestrukturer inte i dagsläget optimalt att föreslå detta. Flera distrikt har påpekat att det skulle kunna få negativa följder för deras damseniorverksamhet, vilket varken på kort eller lång sikt skulle gynna Svensk Innebandy.

I arbetet med handlingarna till Tävlingskongressen har Förbundsstyrelsen beslutat att sex inkomna motioner inte kan behandlas vid kongressen. 

– Ett av våra främsta uppdrag inom Svensk Innebandy är att värna och säkerställa föreningsdemokratin och de processer som finns och våra stadgar. Dessa motioner behandlar frågor och serier som inte är föremål för tävlingskongressbeslut, säger Linda Noppa, förbundsjurist. 

Q&A:  

Varför har det gjorts en serieutredning? 
Syftet med utredningen har varit att se över dagens seriestruktur, med målet att ge klubbar och föreningar bättre förutsättningar och professionalisera hela Svensk Innebandy. 

Vad skiljer från förbundsstyrelsens förslag mot serieutredningen?
Förbundsstyrelsen har tagit del av serieutredningen och konstaterar att den visar på en mycket bra helhetslösning för att utveckla svensk innebandy. Bland remissvaren har det framför allt påtalats att Svenska Superligan (SSL) även fortsatt bör bestå att 14 lag på dam och herrsidan, samt ett behov av att färre lag på herrsidan ska gå till playoff till SSL. Förbundsstyrelsen har beaktat de inkomna remissvaren, och noterat att det inte finns underlag att göra den förändringen då en majoritet av distrikten inte vill göra den förändringen i detta skede.

Hur många matcher kommer det spelas i varje grundserie?
Utgångspunkten är dubbelmöten, men frågan beslutas inte av Tävlingskongressen utan av Tävlingsstyrelsen inför varje säsong.

Hur många matcher kommer spelas i playoff? 
Utgångspunkten är att playoff till SSL spelas i bäst av fem matcher och till Allsvenskan herrar i bäst av tre matcher, men även denna fråga beslutas inte av Tävlingskongressen utan av Tävlingsstyrelsen inför varje säsong. 

Varför avancerar inte seriesegrarna direkt?
Det är för att skapa fler matcher som gäller något som bidrar till att förbereda lagen för spel på en högre nivå kommande säsong. Dessa matcher har också visat sig ha ett högt publikt och medialt intresse, vilket ses som positivt för svensk innebandy som helhet.

Finns det en möjlighet att det blir längre resor för föreningarna på nästa högsta nivå (Allsvenskan)? 
Det är beroende av vilka lag som är kvalificerade för spel i Allsvenskan och kan variera över tid. Exempel visar att skillnaderna inte behöver vara avsevärt mycket längre än dagens modell. Idag finns också en reseutjämningspott, denna föreslås finnas kvar och kommer vid ett beslut om ny seriestruktur för allsvenskan att ses över. 

Varför föreslås olika seriestrukturer på dam- och herrsidan?
Det är Svensk Innebandys målbild på sikt att skapa likvärdiga förutsättningar. Förslaget är ett steg i den riktningen, men processen måste ske successivt med beaktande av ett antal faktorer, såsom exempelvis det totala antalet spelare, lag, intressegrad, ekonomi osv. Förbundsstyrelsen föreslår en 100 procent jämlik förändring genom att halvera antalet serier på nuvarande Allsvensk nivå för herr- och dam, men behöver också i det nya förslaget ta i beaktande förutsättningarna som finns för dam-respektive herrlagen. 

Andra artiklar i ämnet:

EXTRA: Så kan förbundsserierna förändras 2024/25

8:an i Allsvenskan kan kvala sig upp i SSL enligt nytt förslag

Klubbchefen tycker till om nya seriestruktursförslaget

Warbergs klubbchef om framtidens seriesystem

Ger eget förslag på seriestrukturen: "Gör division 1 till SDF-serier"

”Måste kunna spela i tredjedivisionen utan att resa ihjäl dig”

Play off  till Allsvenskan Herr

 

   Play off till SSL Herr

Play off till  SSL Dam


TV: Förbundskaptenen: "SSL är sämre nu än tidigare"

SSL-klubbar borde ställa högre krav på sina välbetalda spelare, menar Niklas Nordén: "Svårt att se att Sara Sjöström skulle jobba 100 procent bredvid sin simkarriär"

Den här artikeln handlar om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus.
Genom att klicka på knappen nedan så kommer din återstående prenumerationstid på Innebandymagazinet ändras till ett konto på Everysport Plus. Vänligen notera att prenumerationstiden skiljer sig åt då priset är annorlunda.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng
×

Välkommen till vårt lag!

Som plus-medlem har du nu tillgång till ALLT material på Innebandymagazinet.se

Tack, ditt köp är nu genomfört. Du har nu tillgång till ALLT material på Hockeysverige, FotbollDirekt, Innebandymagazinet och Svenska Fans (bannerfritt). Vänligen gå in på mina sidor för att se hur lång tid du har innestående på din prenumeration.

×

Grattis, du har nu blivit medlem!

Framöver kommer du få nyhetsbrev från Hockeysverige, glöm inte att du även kan bli plusmedlem för att få tillgång till ALLT material på sajten