Foto: Tomas Brandt Wangel
Skyddsglasögon

Forskningen tydlig: Glasögon bör användas på alla nivåer

ANNONS

Ögonskador betydligt vanligare inom innebandyn än i andra stora lagidrotter.

Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige och har en omfattande skadestatsitik där man kan jämföra olika idrotter. När det gäller ögonskador sticker innebandyn ut från andra stora lagidrotter. 5 procent av alla rapporterade skador på herrsidan, och 3 procent på damsidan, i innebandy är ögonskador. Det kan låta lite, men i jämförelse med andra stora lagidrotter är skillnaden tydlig.

Sport: Herr / Dam

Innebandy: 5% / 3%
Fotboll: 1% / 1%
Ishockey: 1% / 0%
Handboll: 1% / 1%
Basket: 1% / 1%

En studie av Malin Åman i idrottsvetenskap 2017 analyserade Folksams idrottsskadedatabas. Där konstaterades det att 45 procent till 56 procent av alla sportrelaterade ögonskador i Sverige och Finland rapporterades från innebandyspelare: ”I samma två länder har skyddsglasögon varit obligatoriska för unga innebandyspelare (under 15 år) sedan 2015, och resultaten av denna avhandling tyder på att skyddsglasögon också bör krävas för vuxna innebandyspelare, vilket också har rekommenderats i andra studier”.

Samma år presenterades en studie på Läkartidningen.se där man konstaterade att innebandy orsakade fler ögonskador än alla andra sporter tillsammans. Under 2014 sökte i genomsnitt en patient varannan vecka till ögonkliniken på Universitetssjukhuset Örebro med en innebandyrelaterad ögonskada. Ingen av patienterna hade använt skyddsglasögon. Utifrån resultaten av studien rekommenderade man skyddsglasögon vid innebandyspel på alla nivåer.

Källor:
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/idrottsforskning

https://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Arbetsfysiologi/Avhandlingar/Acute-sport-injuries-and-possible-prevention-in-Sweden/

https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2017/09/Innebandy-ar-en-vanlig-orsak-till-sportrelaterade-ogonskador/
Den här artikeln handlar om: