Sök
 
SIBF:s ordförande Lars-Gunnar Tjärnquists viktigaste uppgift under den kommande säsongen är att få till ett nytt och fördelaktigt TV-avtal för innebandyn.
SSL Herr

”Nytt TV-avtal innan årsskiftet”

Innebandymagazinets intervjuserie "Säsongsstart" inleds med förbundsordföranden Lars-Gunnar Tjärnquist - som under hösten kommer lägga stort fokus på att dra upp riktlinjerna för hur det nya TV-avtalet ska se ut. - Målsättningen är att vi i höst ska ha en strategi klar för hur avtalet ska vara utformat och sedan signera det före årsskiftet, säger Tjärnquist till Innebandymagazinet.se.

Vilka är de viktigaste frågorna för förbundet 2011/12?
- Det är som alltid ett viktigt år för förbundet och sporten. Vi kommer att jobba med att flytta fram innebandyns positioner i samhället och det ska vi göra på olika sätt. Till exempel så kommer det femåriga TV-avtalet med TV4 ta slut nästa sommar och vi vill ha klart med ett nytt avtal så tidigt som möjligt. Hela medieupplägget för framtiden är en central fråga.

- Vi har fortsatt målsättningen att utöka antalet utövare och för detta krävs att vi utvecklar vår organisation. Sen har vi ett VM år för damerna och med koppling till det så måste vi komma igång med planeringsarbetet till herr-VM i Göteborg 2014, så att det arrangemanget blir så bra som möjligt. Vi jobbar med begreppet ”new level” – vårt mål är att kunna genomföra ett innebandy-VM som sätter prägel på en hel stad, ett samarbete med proffsiga Göteborg ger oss goda förutsättningar att lyckas.

Är du nöjd med förbundets arbete ifjol?
- Nöjd? Det är alltid svårt att vara nöjd när man har höga ambitioner! Jag tycker dock det var ett bra år, de saker som vi tog för oss lyckades vi med. Och då glömmer vi förlusten i herr-VM. Å andra sidan lade den förlusten grunden till ett målmedvetet förändringsarbete för att ta tillbaka den ledande positionen. Bland spännande utmaningar vi antog under året kan nämnas att vi tillsammans med SEI tog ett gemensamt och tufft beslut att testa Malmö som SM-finalstad och med facit i hand blev det ett väldigt lyckat arrangemang.

- En annat initiativ som vi kommer att minnas 2010/2011 för är lanseringen av Svensk Innebandyns Utvecklingsmodell (SIU) och inledningen på etableringen av ett landsomfattande nät av kvalificerade innebandygymnasier (NIU). Båda dessa initiativ kommer att lägga grunden för en kvalitativ utveckling av svensk innebandy.

Vad har hänt i sommar?
- Inte mycket – en tid att ladda batterierna. Somrarna är alltid speciella, det är hektiskt fram till i början av juli men efter det blir det en lugnare period. I slutet av augusti har vi en kickoff med förbundsstyrelsen, det är egentligen först då som vi tar ansatsen för den kommande säsongen.

Hur har förbundsstyrelsen arbetssätt förändrats under de senaste åren?
- Från att tidigare till stor del ha varit operativt delaktigt i det dagliga arbetet har förbundsstyrelsen utvecklats till ett strategiskt arbetande organ under de senaste åren. Arbetsuppgifterna har förändrats, idag är det väldigt viktigt att styrelsen har ett stort kontaktnät med näringslivet och kommuner/landsting.

Och ni har ett stort kontaktnät?
- Ja, det tycker jag. Vi har en bra variation i styrelsen gällande kontakter, vilket är centralt för ett fungerande innebandynätverk. Men sedan är det ju så att människor som vi (och klubbarna) vill engagera behöver inte nödvändigtvis sitta i styrelsen, det blir allt vanligare att knyta till sig personer på kortare eller längre projektåtaganden. Det är ett bra arbetssätt.

Vad blir ditt viktigaste uppdrag i år?
- Rent generellt blir det att bygga vidare på arbetet från tidigare år, att omsätta vår verksamhetsinriktning och sätta upp engagerande mål för detta. Personligen har jag åtagit mig ett nytt uppdrag som styrelsemedlem i IFF, jag har blivit tilldelad två spännande områden: lika behandling-frågor, hur man internationellt sett utvecklar innebandyn så att fler tjejer börjar spela. Jag kommer även att ansvara för parafloorball-frågor som innefattar innebandy för funktionshindrade.

Hinner du med att sitta i styrelsen i både SIBF och IFF?
- Absolut. Jag har tänkt igenom upplägget noga och frågorna som jag kommer att jobba med i IFF är även aktuella i Sverige. Bland annat så har Storvreta engagerat sig i ett mycket spännande integrationsprojekt ”Innebandyn som verktyg för att bryta utanförskap i samhället.”

Hur länge vill du sitta som ordförande?
- Det har jag inte tänkt på, för tillfället har jag åtagit mig en ny tvåårsperiod. Så länge som jag har roligt och känner att mitt arbete är utvecklande och spännande kommer jag att vilja fortsätta - och så länge som innebandyrörelsen vill ha mig kvar. Innebandy är en idrott i kontinuerlig utveckling – hur blir vi fler? Hur tar vi hand om motionsinnebandyn? Hur utvecklar vi mediekopplingen? Hur flyttar vi fram positionerna för svensk innebandy nationellt och internationellt? Det är frågor som är väldigt inspirerande att jobba med.

Har du svar på de där frågorna?
- För att ta nya positioner för vår elitverksamhet måste vi få ordning och reda på formaliteterna, föreningsstrukturen och även den ekonomiska stabiliteten behöver förbättras. Lyckas klubbarna med det får man lugn och ro i sitt arbete. Vi måste även tydliggöra produkten, så att vi visar upp oss på ett bra sätt – och det hänger ihop med att ha en bra mediestrategi.

Hur går dina tankar angående SM-finalen i Malmö 2012?
- Jag jättenöjd med arrangemanget ifjol. Men det går alltid att utveckla konceptet. Vi borde kunna nyttja den fantastiska arenan än mer – men det är jag övertygad om att SEI och dess samarbetspartners i Skåne jobbar med inför nästa final. Dessutom vore det spännande att nyttja SM-finalen och närheten till övriga Europa som ett bidrag till internationell utveckling. Och för kommande innebandyfester kan man bara önska att alla elitföreningar har en bra och stabil supporterskara. I dagsläget är vi något beroende av vilka lag som går till finalerna.

Var spelas SM-finalen 2013?
- Det är en fråga som vi jobbar med. Vi har skrivit ett letter of intent (avsiktsförklaring) angående att återvända till Stockholm. Den nya Stockholmsarenan är ett alternativ. Dels ska vi utvärdera SM-finalerna i Malmö, samt undersöka de faktiska möjligheterna och villkoren att flytta tillbaka till huvudstaden. Det skulle vara en jätteutmaning att bjuda på innebandyfest och publikrekord i Stockholmsarenan. Men i dagsläget är den frågan öppen.

Hur viktigt är det att Sverige vinner dam-VM i december?
- Oerhört viktigt. Vi vill vara den ledande innebandynationen på damsidan – då är det väldigt viktigt att vinna, men det handlar inte bara om att vinna utan även att bidra till att utveckla innebandyn till en attraktiv idrottsupplevelse. Ett VM-guld är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Jag tycker att vi så här långt har lyckats bra med att utveckla daminnebandyn. Kommande utmaningar är att även återta initiativet på herrsidan.

Vad har ni fått för respons på upplägget med två allsvenskor på herrsidan?
- Det har varit både och - vissa nöjda, andra inte - det har funnits en hel del olika tankegångar. Jag är inte helt uppdaterad på om eller hur utvärderingsarbete har genomförts. Det är breda aspekter som vi bör ta hänsyn till. Bidrar serieuppdelningen till utvecklingen? Är det en bra uppkörning till superligan? Skapar det bra förutsättningar för lagen?

Borde det vara fler streck dragna i tabellerna än vad det är?
- Det är öppet för innebandy-Sverige att fundera över. Vi vill inte ha transportsträckor i våra serier. Sporten i sig är stolt över att en match aldrig är slut förrän slutsignalen går - allt kan hända i innebandy. Om det finns några som upplever att serierna tenderar att bli statiska får vi gemensamt ta en funderare angående upplägget. Vi i förbundet är öppna att prova på en mängd olika lösningar för att göra innebandyn så intressant som möjligt.

Hur ser du på den ständigt aktuella hallfrågan?
- Vi har tagit i den genom att vi kör 40-20-projektet, som resulterat i ett antal konkreta hallar. Vi har byggt upp bra relationer till kommuner/landsting och kommersiella aktörer runt om i landet. Vi har visat att vi har kompetens i frågan och att det finns ett stort behov av fler hallar, samt att vi är beredda att ta ansvar gällande hallbyggandena. Det har skapats fina anläggningar i bland annat Umeå, Växjö, Karlstad och Falun.

Men i Stockholm går det inte lika bra…
- Nej, storstadsregionerna och Stockholm i synnerhet är inte bra. Vi har inlett diskussioner med Stockholms innebandyförbund och vi har kommit fram till att vi behöver hjälpas åt för att hitta lösningar på problemet. Innebandyn måste stärkas och ges rättmätiga förutsättningar i storstadsregionerna, det är avgörande för utvecklingen. Bland annat behöver innebandyn en bra evenemangsarena i Stockholm. Helsingfors har exempelvis ett par stora mulitianläggningar för innebandyn. Det är ställen där folk vet att det spelas innebandy, från elit- till juniorverksamhet.

Hur går dialogen med de bestämmande politikerna i Stockholm?
- Jag är inte helt uppdaterad på Stockholm men kan konstatera att politikerna har i många kommuner fått upp ögonen för innebandyn, de lyssnar på oss. Men en förutsättning är att vi är beredda att ta ett brett ansvar. Vi måste visa att vi bland annat klarar av att ta hand om ungdomsutveckling, att vi engagerar oss för funktionshindrade, samt främjar mångfald.

- Innebandy är en stor sport och vi förväntas ha upplägg på ett bredare sätt. Men i Stockholm gäller inte bara dessa faktorer, det är en stor konkurrens med andra ekonomiska intressen i storstäderna. Det är inte lätt att skapa förutsättningar att bygga nytt och finansiera hallarna.

Vad gör SIBF för att få mer medial exponering?
- Vi försöker att engagera på bred front, då gäller det att hitta ett bra medialt upplägg. Vi måste skapa bra evenemang och visa upp dem i TV. Med bra evenemang menar jag attraktivt spel, mycket publik och fina hallar. Vi har också behov av att få fram fler profiler som skapar intresse både på och vid sidan av plan - som Niklas Jihde exempelvis.

- Det är extremt viktigt att vi får en ökad uppmärksamhet för innebandyn i Stockholm, det är nyckeln till riksmedia. På regionalnivå är innebandyn medialt starkt, i exempelvis Warberg och Umeå dominerar vi. Men i riksmedia är vi alldeles för svaga.

Hur ser du på TV-avtalet med TV4?
- Det har gett oss kontinuerliga sändningar i stort sett från varje spelomgång, men i vissa avseenden har vi inte lyckats med det marknadsmässiga genomslaget. Vi skulle önska att vi fick mer tid i storfyran. Där har vi automatiskt tappat många potentiella tittare. Att SM-finalerna flyttades från storfyran till TV4 Sport var riktigt bedrövligt.

- Samtidigt har vi lärt oss hur vi själva behöver förbättra vårt arbete. Vi måste bli bättre på att locka publik och då får man inte bara stirra sig blind på TV:n. Vi måste bredda vårt mediala koncept och bli mer interaktiva, det finns stor utvecklingspotential i exempelvis webbsändningar och mobila erbjudanden.

Ni är inne på det sista året på femårsavtalet med TV4. När har ni klart med ett nytt TV-avtal?
- Målsättningen är att vi tillsammans med SEI i höst ska ha en strategi klar för hur avtalet ska vara utformat och sedan signera det före årsskiftet. Vi vill ha det klart så tidigt som möjligt så att vi i god tid kan planera nästkommande säsong.

Ni marknadsförde innebandy på Almedalsveckan. Vad fick ni för respons?
- Att vi var på plats i Almedalen var en del i beslutet, som vi tog för två år sen, att möta det offentliga Sverige och samarbeta med Riksidrottsförbundet. Vi hade en del jippon och spelade matcher med politiker.Vi har lärt oss mycket och ska sätta oss ner för att utvärdera arrangemanget. Vi är nöjda med vad vi har åstadkommit i kontaktväg. Utvärderingen får utvisa om och hur vi skall medverka i framtiden.

Hur motiverar ni att ni budgeterade 170 000 kronor för en halvdag på Almedalsveckan?
- Engagemanget på Almedalsveckan skall ses i ett större sammanhang och kan inte begränsas till ett heldagsevenemang i Visby. Dels finns förberedelser och samspel med RF och övrig idrottsrörelse, dels finns vi på plats under två, tre dagar och deltar i andra arrangemang. Arrangemanget i sig skapar en medvetenhet om innebandy. Vi har fått värdefulla erfarenheter och även egna insikter om hur och vad vi behöver utveckla för att flytta fram positionerna. Till detta tillkommer alla intressanta kontakter som knutits.

Hur många licensierade innebandyspelare tror du kan man nå och hur når man dit?
- Allt beror på hur vi utvecklar erbjudandet, det finns fyra till sexhundratusen svenskar som har en relation till innebandy. Just nu har vi 120 000 licensierade spelare, vi kan säkert öka antalet spelare med nuvarande erbjudande. Bland annat finns många kommuner i landet där vi ännu inte lycktas slå igenom och det finns regioner som fortfarande inte lyckats med att engagera tjejer i tillräcklig omfattning.

- Men för att nå nya utmanande nivåer för licensierade spelare tror jag att vi måste utveckla och finna nya former där man tangerar gränsen till vad som är motionsinnebandy. Om vi blir fler blir vi intressantare ur ett marknadsperspektiv, då ökar även vårt inflytande. Vi har diskuterat den här frågan, men har ännu inte hittat formen för hur ökningen ska gå till.

Intervjuserien Säsongsstart
Sjögren: "Bajen ska bli bättre än AIK"
Vaara: "VM-truppen börjar ta form"
Dahlerus: "Lägger av efter säsongen"
Tvillingarna Lindgren: "Kul att vara tillbaka i elitserien"
Holmgren: "Mitt lag ska älska att svettas"
Landgren-Carestam: ”Jag vill ge tillbaka”
Carlson: "Försöker göra innebandyn till en snackis i riksdagen"
Eriksson: "OS 2024 är aktuellt"
Den här artikeln handlar om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus.
Genom att klicka på knappen nedan så kommer din återstående prenumerationstid på Innebandymagazinet ändras till ett konto på Everysport Plus. Vänligen notera att prenumerationstiden skiljer sig åt då priset är annorlunda.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till XXXOm du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via XXXPå Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via XXX

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng
×

Välkommen till vårt lag!

Som plus-medlem har du nu tillgång till ALLT material på Innebandymagazinet.se

Tack, ditt köp är nu genomfört. Du har nu tillgång till ALLT material på Hockeysverige, FotbollDirekt, Innebandymagazinet och Svenska Fans (bannerfritt). Vänligen gå in på mina sidor för att se hur lång tid du har innestående på din prenumeration.

×

Grattis, du har nu blivit medlem!

Framöver kommer du få nyhetsbrev från Hockeysverige, glöm inte att du även kan bli plusmedlem för att få tillgång till ALLT material på sajten