Sök
 
Krister Kalte berättar om konflikten ur Föreningen Svenska Superligans perspektiv.
Foto: Per Wiklund
SSL Herr

Repliken: FSSL vill ta nya steg för världens bästa liga

Krister Kalte, ordförande i Föreningen Svenska Superligan, svarar på Svenska Innebandyförbundets debattartikel som publicerades på Innebandymagazinet tidigare idag.

Tidigare idag publicerade Innebandymagazinet en debattartikel från Svenska Innebandyförbundet (SIBF), där generalsekreteraren Göran Harnesk och vice ordföranden Märit Bergendahl ger SIBF:s bild av en konflikt om Svenska Superligan som pågått en längre tid. Förenklat handlar det om vem som ska äga rättigheterna till SSL. Läs hela debattartikeln här

På eftermiddagen har Föreningen Svenska Superligan kommit med sin replik. Så här lyder det öppna brevet:

Detta är ett svar på den debattartikel som Svenska innebandyförbundet (SIBF) publicerade på Innebandymagazinet tidigare i dag den 14 september 2018. Här tydliggörs de förutsättningar och de ställningstaganden som gäller för Föreningen Svenska Superligan (FSSL) och framtiden för Världens bästa liga.

Bakgrund
Innebandy är en fantastisk idrott på många sätt, inte bara sett till det som sker ute på planen utan även sett till de värden som skapas runt om densamma. Värden som delaktighet, jämlikhet och jämställdhet genomsyrar sporten som förenar människor över generationsgränser och konstruerade sociala barriärer. Innebandyn förenar och förgyller, både när det gäller bredd och när det gäller elit.

Föreningen Svenska Superligan är en ideell intresseorganisation som företräder elitklubbarna i Svenska Superligan (SSL) inför Svenska Innebandyförbundet, sponsorer och andra organisationer och skall verka för SSLs utveckling kring marknads- och rättighetsfrågor, media, tävling och andra gemensamma intressen. Föreningen Svenska Superligan består av samtliga dam- och herrklubbar i SSL.

Föreningen Svenska Superligan arbetar i syfte att ge klubbarna förutsättningar att utveckla SSL och sig själva. Det innebär en strävan mot:

· Att rättigheterna i SSL-klubbarnas arenor ska ägas av klubbarna.
· Att rätten till rörlig bild avseende SSL ägs av klubbarna.
· Att alla marknadsrättigheter som berör ligan och klubbarna ska ägas av klubbarna.
· Att FSSL ska tillåtas ta ett större ansvar för utvecklingen.

Föreningen Svenska Superligans vilja och målsättning har under flera år varit att skapa förutsättningar för att stärka SSL som varumärke och öka intäkterna till klubbarna. För att lyckas med detta behöver vi själva ha större inflytande över våra egna marknads- och TV-rättigheter. FSSL:s vilja är i grunden inte att lämna Svenska innebandyförbundet och dess tävlingsorganisation, utan tvärtom att utveckla den värdefulla produkt som redan finns.

Tyvärr har denna ambition nått vägs ände.

Nuläge
Föreningen Svenska Superligan och dess klubbar upplever att SIBF under flera års tid har ägnat sig åt att förminska och osynliggöra SSL-klubbarna och deras intresseorganisation. Detta innebär att vi haft en situation där förbundet har motverkat utvecklingen och hindrar klubbarna från att kunna stärka varumärket och öka intäkterna. Trots ingångna avtal mellan parterna och officiellt uttalade ambitioner att ge klubbarna ett större inflytande händer ingenting. Utvecklingen går snarare åt fel håll.

Inför säsongen 2017/2018 ingicks ett avtal mellan FSSL och SIBF som gav ett visst hopp inför framtiden. Avtalet tydliggjorde både villkor för nuet och redovisade intentioner inför framtiden. Avtalet innehöll även tydliga skrivelser om att FSSL skulle informeras om eventuella dialoger med nya partners för rättigheter, sponsorskap och liknande. Tvärtom har vi hållits utanför alla dialoger.

Utifrån en dialog mellan parterna, med konflikten kring rättigheterna i fokus, formades under säsongen konkreta planer på att skapa ett gemensamt marknadsbolag. I detta skulle samtliga rättigheter placeras, för att därigenom kunna hanteras på ett rationellt och professionellt sätt. Detta verkade vara en lovande och pragmatisk lösning på konflikten kring rättigheter.

Dialogen kring ett gemensamt marknadsbolag för rättigheter har havererat. Förbundet bröt nämligen dialogen innan sommaren 2018, med hänvisning till Växjös utspel att klubben hade planer på att träda ur FSSL. Vi har därefter påtalat för SIBF att ingen förening formellt har begärt utträde. I och med det borde dialogen om ett gemensamt marknadsbolag ha fortsatt, men det har förbundet motsatt sig. Det befintliga avtalet löper ut efter denna säsong och i god tid innan dess måste det finnas en plan för fortsättningen.

Båda dessa delar har därefter fallerat.

Vi kan inte längre tolerera detta läge.

Framtid – stärkt elit
På FSSL:s årsmöte i juni 2018 fick styrelsen ett tydligt uppdrag från klubbarna om att utreda förutsättningarna för att skapa en egen liga. När förbundet därefter kommunicerade ut att de, utan föregående dialog med FSSL, hade skrivit på ett nytt TV-avtal bestämde klubbarna sig för att på eget initiativ kalla till ett möte för att diskutera framtiden. FSSL bjöds in till det mötet.

Förbundet hänvisar i sin debattartikel till att den nya varumärkesplattformen ”Svensk Innebandy Vill” innehåller strategiska mål om att SSL år 2025 ska vara världens bästa innebandyliga och intresset för ligan ska vara större än någonsin. Ambitionerna i varumärkesplattformen är förvisso lovvärda, men hade det inte varit på sin plats att klubbarna och dess intresseorganisation själva hade fått vara involverade i framtagandet av målen för sin egen liga? Situationen att förbundet gång efter annan tar dessa beslut utan klubbarnas inblandning är beklämmande och visar på den ohållbara situation som råder.

I artikeln talar man om samverkan och samarbete. Förbundets tolkning av detta är att man gör allt själv och sedan i efterhand berättar hur det blev. Det gäller allt ifrån TV- och webb-avtal till sponsoravtal. Inför en omförhandling med Svenska Spel för några år sedan sa generalsekreteraren att Svenska Spel egentligen inte var intresserade av SSL. Med det beskedet behöver vi ta ett större eget ansvar och prata med egen röst och med fler. Precis som man gör inom andra lagidrotter.

I debattartikeln påstår även förbundet att klubbarna vill ha större del av förbundets sponsorintäkter. Det är fel och ett försök att misskreditera klubbarna. Klubbarna tillsammans med sin intresseorganisation vill ta ett större ansvar för att öka intäkterna till Svensk innebandy totalt sett. I andra lagidrotter hanterar intresseorganisationerna för elit sina egna marknadsrättigheter. Inom Svensk innebandy har vi en annan ordning, förbundet hanterar allt själv och dessutom gör man det med ett dåligt resultat. Vi förordar att vi ibland gör saker tillsammans med förbundet och ibland enskilt.

Elit och bredd ska stärka varandra. Problemet i dag är att eliten under förbundets ledning försvagas och urvattnas. Därmed blir även bredden lidande. Det är dags för ett nytt steg i Svensk innebandys utveckling och det steget kan utifrån dagens situation endast tas genom att klubbarna själva tar ett större ansvar för utvecklingen av Världens bästa liga.

Om Svenska Superligan fortsättningsvis ska kunna befästa sin position och kunna hävda sig i konkurrensen med andra lagidrotter i Sverige krävs att klubbarna och ligan ges förutsättningar för att stärkas och utvecklas. Dessa existerar inte idag. Klubbarna menar allvar. Nu behöver nya steg tas mot en slagkraftig och underhållande högsta liga i innebandy.

/Krister Kalte – Ordförande, Föreningen Svenska Superligan


Läs även
Debattartikel: Elit och bredd stärker innebandyn
Den här artikeln handlar om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus.
Genom att klicka på knappen nedan så kommer din återstående prenumerationstid på Innebandymagazinet ändras till ett konto på Everysport Plus. Vänligen notera att prenumerationstiden skiljer sig åt då priset är annorlunda.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till kundtjanst@esmg.se. Om du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via kundtjanst@esmg.se. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via kundtjanst@esmg.se

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng
×

Välkommen till vårt lag!

Som plus-medlem har du nu tillgång till ALLT material på Innebandymagazinet.se

Tack, ditt köp är nu genomfört. Du har nu tillgång till ALLT material på Hockeysverige, FotbollDirekt, Innebandymagazinet och Svenska Fans (bannerfritt). Vänligen gå in på mina sidor för att se hur lång tid du har innestående på din prenumeration.

×

Grattis, du har nu blivit medlem!

Framöver kommer du få nyhetsbrev från Hockeysverige, glöm inte att du även kan bli plusmedlem för att få tillgång till ALLT material på sajten