Sök
Linköping är en förening som lyckats med sina sammanslagningar. Nu är klubben världens största.
Övrigt

Sammanslagningar - nya regler

I praktiken betyder det att sammanslagningen ska vara anmäld till SIBF senast 30/4 2011, som är stoppdag för sammanslagningar enligt tävlingsbestämmelserna.

På förra årets tävlingskongress fastställdes nya regler för sammanslagningar mellan föreningar. Här återpublicerar vi information som även finns på innebandy.se:

Tidigare har föreningar kunnat slå samman hela eller delar av verksamheten i två föreningar och automatiskt behållt den högsta serieplatsen, men i och med regeländringen kommer det inte längre vara möjligt.

Detta betyder att alla sammanslagningar som föreningar önskar göra med de gamla reglerna, d.v.s. med bibehållen serietillhörighet, måste göras innan säsongen 2011/2012.

Anmälan görs efter att båda föreningarna avhållt (extra) årsmöten och därefter sänt in sammanslagningsblanketterna som finns här: Sammanslagningsblanketterna.


Det finns två grundvarianter av sammanslagningar:

1. Två föreningar som varit medlemmar i SIBF och bedrivit verksamhet 2010/2011 slår ihop verksamheterna.

Den typen av sammanslagning kan ske endast om båda föreningarna hållt (extra) årsmöten, fyllt i sammanslagningsblanketterna fullständigt och skickat dem till SIBF, som ska ha handlingarna tillhanda senast 30/4 2011. Ärendet handläggs då i början av maj.

Om (extra) årsmöten inte hålls senast i april och fullständigt ifyllda sammanslagningsblanketter inte ankommit SIBF 30/4 kan ärendet inte handläggas och sammanslagningen inte genomföras.

2. En förening som varit medlem i SIBF och bedrivit verksamhet 2010/2011 slår ihop verksamheten med en nybildad förening.

För den typen av sammanslagningar är kraven på (extra) årsmöten, ifyllda blanketter och inlämnande till SIBF desamma, men det finns en sak som skiljer sig åt: Eftersom RF nuförtiden kräver att nyregistrerade föreningar ska ha organisationsnummer från Skatteverket finns viss risk att nya föreningars inträde i SIBF drar ut på tiden. SIBF och RF handlägger i samma takt som tidigare men det kan ta ett tag för föreningen att få organisationsnumret från Skatteverket.

För att nybildade föreningar som planerar sammanslagning och övertagande av serieplats från befintlig förening inte ska hamna i kläm kommer SIBF handlägga dessa ärenden när den nya föreningen är godkänd av RF, om detta sker inom rimlig tid.

Dessa speciella ärenden kräver följande hantering från föreningarnas sida för att SIBF ska kunna handlägga dem. Det är helt avgörande för sammanslagningens godkännande att allt görs enligt exemplet nedan. I exemplet kallas föreningarna Gamla IBF och Nya IBK:

a) Gamla IBF håller (extra) årsmöte där det beslutas om att hela eller delar av verksamheten ska läggas ner med syfte att med bibehållen serietillhörighet föras över till Nya IBK. I beslutet ska Nya IBK tydligt namnges och dessutom ska beslutet innehålla ett villkor som innebär att sammanslagningen ska genomföras endast då Nya IBK fattar likalydande beslut på (extra) årsmöte och då SIBF godkänner sammanslagningen.

b) Nya IBK håller bildandemöte, väljer styrelse, fastställer stadgar m.m. enligt normalt förfarande. Nya IBK fattarockså beslut om att ta emot hela eller delar av verksamheten från Gamla IBF. I beslutet ska Gamla IBF tydligt namnges och dessutom ska beslutet innehålla ett villkor som innebär att sammanslagningen ska genomföras endast då Gamla IBF fattar likalydande beslut på (extra) årsmöte och då SIBF godkänner sammanslagningen. Beslutet om sammanslagning kan även ske på ett extra årsmöte istället för på bildandemötet.

c) Nya IBK skickar in ansökan om medlemskap till SIBF. Ansökan består av den s.k. RF-blanketten, samt av föreningens bildandeprotokoll och fastställda stadgar.

d) Samtidigt som Nya IBK skickar in ansökan om medlemskap till SIBF ansöker man om organisationsnummer för ideell förening hos Skatteverket.

e) Gamla IBF och Nya IBK fyller i sammanslagningsblanketterna och skickar till SIBF senast 30/4. Nya IBK har inget föreningsnummer än, utan noterar på blanketten att föreningen har ansökt om medlemskap i SIBF men att man väntar på org.nr från Skatteverket. Det är avgörande för sammanslagningen att blanketterna ankommit SIBF-kansliet senast 30/4.

f) När Nya IBK får org.nr från Skatteverket skickar föreningen det till SIBF. SIBF lägger till org.nr i den redan inskickade medlemsansökan, handlägger ärendet vidare och godkänner medlemsinträdet om allt ser bra ut. SIBF skickar därefter vidare handlingarna till RF för slutligt godkännande. Om Nya IBK inte meddelar SIBF sitt org.nr senast 25 maj 2011 kan sammanslagningen inte garanteras.

g) RF meddelar SIBF att Nya IBK är godkänd och vilket föreningsnummer föreningen har.

h) SIBF meddelar Nya IBK att föreningen är godkänd och har ett föreningsnummer. Därefter handlägger SIBF sammanslagningsärendet som vanligt och meddelar föreningarna beslut inom någon vecka.


Varför är förändringen gjord?

Föreningar kan självklart även i fortsättningen lägga ner verksamhetsdelar och föra över spelarna gratis till en annan klubb, men det sker i så fall utifrån gällande övergångsregler. För detta ändamål kommer en särskild blankett tas fram, där en förening kan intyga att t.ex. all herrverksamhet läggs ner och spelarna är fria att gå till annan klubb. Den möjligheten regleras därmed genom de särskilda skrivningarna i övergångsreglementet, precis som förut.

Att förändringen gjorts baseras huvudsakligen på den sportsliga aspekten. Det står klart att innebandyn idag är en etablerad idrott där avancemang i serierna ska bygga på att man är bättre än andra. Föreningar som inte klarar av att bedriva verksamhet på viss nivå får helt enkelt upphöra med det och serieplatsen övertas av den som enligt respektive series vakanstillsättning står på tur. På sikt bygger detta föreningar som både sportsligt och organisatoriskt befinner sig på rätt nivå i seriesystemet.
Den här artikeln handlar om:

Laddar...
Tack för att du väljer att uppgradera ditt konto till Everysport Plus.
Genom att klicka på knappen nedan så kommer din återstående prenumerationstid på Innebandymagazinet ändras till ett konto på Everysport Plus. Vänligen notera att prenumerationstiden skiljer sig åt då priset är annorlunda.
Visa köpvillkor
Gå vidare Stäng
×

1. VILLKORENS TILLÄMPLIGHET

För att få tillgång till plus-tjänsten måste du ingå ett avtal med ESMG genom att registrera dig och betala prenumerationsavgiften.

2. PLUS-TJÄNSTENS INNEHÅLL

ESMG förnyar och förbättrar plus-tjänsten fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. ESMG reserverar sig för eventuella skrivfel på någon av våra sajter där det lämnas uppgifter om någon av våra plus-tjänster.

3. PRENUMERATION

Aktivering av plus-tjänsten

Ditt abonnemang startas när du fyller i registreringsformuläret och betalar avgiften för plus-tjänsten. Detta gör att du får tillgång till plus-tjänsten under tiden din prenumeration löper. I det fall ingen prenumerationsavgift utgår för den inledande perioden (som definieras vid din registrering) startas plus-tjänsten när du fyller i registreringsformuläret och registrerar ett betalningsalternativ.

Bekräftelse

Efter att du registrerat dig och betalat avgiften för plus-tjänsten så skickas en bekräftelse till dig via den e-postadress som du har uppgett vid registreringen. Bekräftelsen innehåller villkoren för din prenumeration. De uppgifter som du har angett vid registreringen kommer finnas på ditt konto. Vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ska du ändra dessa via ditt konto. Du ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta.

Åldersgräns

För att teckna upp dig för plus-tjänsten måste du vara minst 18 år. Är du under 18 år krävs förälder eller annan förmyndares godkännande för att du ska få registrera dig och använda plus-tjänsten. Genom att registrera dig och betala avgiften intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från förälder eller annan förmyndare. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Prenumerationens löptid och uppsägning

Din prenumeration kan antingen vara en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration. Det framgår vid din beställning och registrering för plus-tjänsten om din prenumeration är en tillsvidareprenumeration eller om den är tidsbestämd.

En tillsvidareprenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten för en viss tidsperiod (vanligen en (1) månad), vilken förlängs med samma period om du själv inte säger upp prenumerationen innan periodens upphörande. Om du inte vill att din tillsvidareprenumeration förlängs, måste du alltså säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Uppsägning kan ske på Min Sida under respektive sajt som du är inloggad på.

En tidsbestämd prenumeration innebär att du får tillgång till plus-tjänsten under den angivna tidsperioden och att prenumerationen därefter upphör per automatik. En tidsbestämd prenumeration kan inte sägas upp i förtid.

ESMG äger rätt att säga upp din prenumeration, oavsett om det är en tillsvidareprenumeration eller en tidsbestämd prenumeration, med trettio (30) dagars varsel. ESMG har även rätt att omedelbart säga upp eller frysa din prenumeration om ESMG misstänker att du bryter mot dessa Villkor.

Avgift för plus-tjänsten

Prenumerationsavgiften för plus-tjänsten utgörs av en vanligen månatlig avgift och betalas alltid i förskott. Om avgiften är annan än en månatlig framgår vid registrering. Aktuell avgift framgår även din vid din registrering. Avgiften som anges inkluderar moms.

ESMG förbehåller sig rätten att ändra avgiften för plus-tjänsten vid tillsvidareprenumerationer. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att du inte sagt upp din prenumeration innan perioden löpt ut. En tidsbestämd prenumeration påverkas inte av en eventuell prisändring under den avtalade bindningstiden.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Klarna Payments

Som betalningslösning använder ESMG Klarna Payments. Klarna Payments presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Payments utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, till exempel banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Payments vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Payments med en PIN-kod. För information om din betalning kontakta Klarna via https://www.klarna.com/se/kundservice/.

5. ANVÄNDNING AV PLUS-TJÄNSTEN

Plus-tjänsten får endast användas för privat, icke-kommersiellt bruk. Din prenumeration är personlig och dina rättigheter enligt dessa Villkor får inte överlåtas till någon annan. Du ska förvara dina användaruppgifter till ditt konto säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta ESMG om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

Du får inte heller använda plus-tjänsten så att ESMG eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Notera särskilt vad som gäller om rättigheterna till plus-tjänstens innehåll under punkt 6 nedan.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll som tillhandahålls genom plus-tjänsten, såsom texter, stillbilder och rörliga bilder, grafik, teckningar och datakoder, skyddas av lagen om upphovsrätt (1960:729) och rättigheterna därtill innehas av ESMG eller dess licensgivare. ESMGs varumärken och kännetecken är skyddade av varumärkesrättslig lagstiftning. Att du skapar ett konto och använder plus-tjänsten ger dig ingen rätt att mångfaldiga, kopiera, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja sådant innehåll som förekommer i plus-tjänsten och ej heller att använda att ESMGs varumärken och kännetecken.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ESMG behandlar dina personuppgifter i enlighet vår personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://www.esmg.se/personuppgifter/

8. COOKIES

ESMG använder sig av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på ESMGs plattformar. Läs mer här: https://www.esmg.se/cookiepolicy/

9. TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Din tillgång till plus-tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. ESMG åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av plus-tjänsten. Plus-tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

ESMG kan inte hållas ansvarig för plus-tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, plus-tjänsten och dess innehåll. ESMG kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av plus-tjänsten.

ESMG har rätt att tillfälligt stänga plus-tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. ESMG ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. ESMG ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av plus-tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

11. LÄNKAR

Plus-tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. ESMG ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

12. VILLKORSÄNDRING

ESMG har rätt att ändra dessa Villkor. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett vid registrering för plus-tjänsten. Om du inte godtar villkorsändringen kan du inom ovan nämnda 30-dagarsfrist säga upp din prenumeration. En uppsägning kan göras via e-post till XXXOm du inte sagt upp din prenumeration eller om du använder plus-tjänsten efter det att de nya villkoren trätt i kraft, innebär detta att du anses ha accepterat de nya ändrade villkoren.

13. ÅNGERRÄTT

Om du tecknar en prenumeration som privatperson, har du rätt att ångra ditt köp. Om du vill utnyttja din ångerrätt, måste du meddela oss inom 14 dagar från din beställning av plus-tjänsten. Du kan meddela oss genom att kontakta ESMGs kundtjänst via XXXPå Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) finns en blankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt.

Om prenumerationen redan är betald vid utövande av ångerrätten kommer vi att återbetala prenumerationsavgiften. Eftersom betalning för plus-tjänsten sker via Klarna Payments, så återbetalas avgiften via Klarna.

14. MEDDELANDEN

Du accepterar att ESMG kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till din prenumeration eller till plus-jänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om ESMGs olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på Min Sida.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Tvist kan också prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Du är alltid välkommen att kontakta ESMG via XXX

Ange din värdekod:

Lös in värdekod Stäng
×

Välkommen till vårt lag!

Som plus-medlem har du nu tillgång till ALLT material på Innebandymagazinet.se

Tack, ditt köp är nu genomfört. Du har nu tillgång till ALLT material på Hockeysverige, FotbollDirekt, Innebandymagazinet och Svenska Fans (bannerfritt). Vänligen gå in på mina sidor för att se hur lång tid du har innestående på din prenumeration.

×

Grattis, du har nu blivit medlem!

Framöver kommer du få nyhetsbrev från Hockeysverige, glöm inte att du även kan bli plusmedlem för att få tillgång till ALLT material på sajten