söndagen den 22 september 2019
 
 
 
Start
Nyheter
#ibsilly
Resultat
PLAY
Matcher idag
PLUS
Coachen: SSL
Allsvenskan
Logga in | Sök
 
 
Tipsa oss!
Facebook Instagram Twitter Redaktion Kundtjänst Annonsera Jobba här  
Start / Övrigt
2019-03-08

Övrigt

Hela SSL-konflikten - det här har hänt

Innebandyrörelsen har på senare tid upptagits av en konflikt kring Svenska Superligan, där parterna Svenska Innebandyförbundet och Föreningen Svenska Superligan inte är överens om de kommersiella rättigheterna. Här är de viktiga datumen och händelserna.

DELA
TWEETA
KOMMENTERA


Nedan hittar du en summering av rapporteringen kring SSL-konflikten.  Foto: Per Wiklund

annons


14 september
Konflikten blir officiell i media efter att ha pågått under lång tid bakom kulisserna. Första publiceringen sker på Innebandymagazinet.se där SIBF skriver en debattartikel om vad konflikten handlar om.
- På senare tid har samspelet mellan bredd och elit utmanats av en konflikt, som förenklat beskrivet handlar om vem som ska äga rättigheterna till Svenska Superligan (SSL), den högsta serien i vårt seriesystem. Föreningen Svenska Superligan (FSSL), som består av de föreningar som har lag i SSL, ifrågasätter de rättigheter som Svenska Innebandyförbundet (SIBF) anser sig ha i samband med matcharrangemang i SSL, skrev Göran Harnesk och Marit Bergendahl, generalsekreterare respektive vice ordförande i Svenska Innebandyförbundet.

Man gav också sin syn på FSSL:s planer att skapa en ny kommersiell liga som inte är ansluten till SIBF.
- Vi ser mycket allvarligt på dessa rykten. En liga utanför SIBF skulle riskera att splittra Svensk Innebandy. Vår uppmaning till FSSL och elitföreningarna är att i stället fortsätta samtalen, i en ny konstruktiv anda, med SIBF för att hitta en lösning som är bra för svensk innebandy i stort.

Senare på kvällen kom en replik från FSSL. Man skrev bland annat följande i sitt pressmeddelande:
- Föreningen Svenska Superligan och dess klubbar upplever att SIBF under flera års tid har ägnat sig åt att förminska och osynliggöra SSL-klubbarna och deras intresseorganisation. Detta innebär att vi haft en situation där förbundet har motverkat utvecklingen och hindrar klubbarna från att kunna stärka varumärket och öka intäkterna. Trots ingångna avtal mellan parterna och officiellt uttalade ambitioner att ge klubbarna ett större inflytande händer ingenting. Utvecklingen går snarare åt fel håll.


17 september
SSL-föreningarna träffas i Stockholm för att diskutera vägen framåt. Samma dag skriver SIBF ett nytt inlägg där man vädjar om att gemensamt hitta en lösning, för hela innebandyrörelsens bästa.
- Det är vår övertygelse att parterna inte kommer närmare en lösning av konflikten genom att rikta anklagelser mot varandra. Vi kommer heller inte närmare en lösning genom att hårdnackat försvara det egna agerandet. Ett sådant förhållningssätt skulle tvärtom rasera tilliten och minska förutsättningarna för samarbete ännu mer. I det här läget behöver vi i stället lyssna på varandra för att försöka förstå den andra partens behov. Det gemensamma målet måste vara att identifiera vad som förenar oss och utifrån det ha en konstruktiv dialog kring en lösning som gynnar både elit och bredd.


18 september
FSSL skickar ut ett pressmeddelande om vad SSL-föreningarna kom fram till på mötet. Bland annat framkom det att man skulle fortsätta undersöka möjligheterna för att skapa en helt ny liga, åtskild från SIBF. Det var dock något som klubbarna helst ville undvika. Man enades under mötet om fyra ståndpunkter, avseende både dam och herr. Här är punkterna i pressmeddelandet:

"1. Klubbarna ska äga sina egna rättigheter. Allt annat är orimligt.

2. Rättigheterna kopplat till ligan ska ägas och förvaltas av en egen organisation, om möjligt gärna i samarbete med Svenska innebandyförbundet.

3. För att befästa och stärka positionen som Världens bästa liga behöver organisationen ges förutsättningar att fortsätta utveckla varumärket, produkten och klubbarna.

4. Upplägget kommer att gynna svensk innebandy totalt sett. Det finns många goda exempel på en positiv utveckling för både elit och bredd inom fotboll, ishockey och flera andra stora idrotter i motsvarande situation."13 december
SIBF meddelar att man avslutar förhandlingarna med FSSL gällande rättigheterna till SSL.
- Vi har erbjudit elitföreningarna mer inflytande och en större del av sponsorintäkterna, men vi kan inte gå med på att helt upplåta rättigheterna. Svenska Innebandyförbundet har ett ansvar för svensk innebandy som helhet, vilket innebär att både elit och bredd måste få ta del av resurserna, sa Klas Hedlund, styrelseledamot i Svenska Innebandyförbundet.

Samtidigt presenterade SIBF en strategi för att stärka Svenska Superligan. En ny marknadsenhet med en styrgrupp bestående av representanter från Svenska Innebandyförbundet och elitföreningarna skulle inrättas.
- Svenska Innebandyförbundet har anställt en koordinator för Svenska Superligan och ökat ersättningen till elitföreningarna med 1,2 miljoner kronor. Trots det känner vi själva att vi inte är nöjda med utfallet när det gäller satsningar på ligan under de år förhandlingarna pågått. Vi är helt överens med elitföreningarna om att sportens attraktionskraft och därmed intäkterna ska öka. Nu ser vi fram emot att kunna genomföra viktiga åtgärder för att tillsammans med elitföreningarna stärka Svenska Superligan, fortsatte Klas Hedlund.

FSSL replikerade att man går vidare med en alternativ plan.
- FSSL kommer nu att utifrån direktiv från medlemmarna, det vill säga SSL-föreningarna, agera utifrån den väg som leder till den framtid som föreningarna önskar för svensk innebandy. Förarbete för detta har pågått under en längre tid och det konkreta arbetet kommer nu att påbörjas. När tiden är mogen återkommer vi med mer konkret information om vad framtiden bär med sig för världens bästa liga, skrev ordgöranden Krister Kalte i ett pressmeddelande.


15 december
Harald Glans, som sitter och har suttit i styrelsen för FSSL sedan åtta år tillbaka, berättar i en intervju på Innebandymagazinet.se att en utbrytarliga kan starta redan nästa säsong.
- Vi tror att vi kan ta hand om varumärket världens bästa liga på ett bättre sätt och öka intäktsströmmarna till elitlagen men också gynna Svensk Innebandy i stort. Vi tror även att vi kan utveckla varumärket så att vi blir attraktivare både internationellt och nationellt, säger Harald Glans.


21 december
SIBF bjuder in elitföreningarna till ett möte. Samtidigt skriver man en ny debattartikel och berättar om sin handlingsplan för att stärka SSL, som kunde sammanfattas i tre punkter:

"För det första kommer elitföreningarna att få ett ökat ekonomiskt stöd från förbundet. De ekonomiska villkor som finns i det befintliga avtalet med Föreningen Svenska Superligan ska fortsätta gälla, vilket innebär att föreningarna automatiskt får en ökad ersättning. Vi har även en ambition att ytterligare förbättra de ekonomiska villkoren för elitföreningarna

För det andra kommer vi att inrätta en marknadsenhet som ska stärka Svenska Superligans varumärke och i förlängningen också dess ekonomi. Nya tjänster kommer att inrättas och finansieras av förbundet.

För det tredje ska samarbetat mellan förbundet och elitföreningarna stärkas, bland annat genom en gemensam styrgrupp för marknadsenheten och genom forum för dialog i konkreta sakfrågor."


FSSL replikerar genom ordföranden Krister Kalte i ett inlägg på Innebandymagazinet.se.
- Uttrycket "too little, too late" kommer väl till pass för att beskriva SIBF:s löften. Många år har förflutit utan att SIBF har levererat det som har utlovats. Det som i dag presenteras är för lite, för sent. SIBF:s agerande illustrerar maktcentraliseringen och en oförmåga som motverkar utvecklingen av den egna idrotten. Det behövs inte fler centrala tjänstemän i Solna. I stället vill FSSL ta vara på kunskapen och kraften som finns ute i rörelsen, skriver Kalte.


8 januari
FSSL går ut med att man anlitar sportmedieagenturen Spring Media som rådgivare avseende liverättigheter för rörlig bild för de planerade nya ligorna i innebandy för damer och herrar.


10 januari
FSSL och SportsEditing tecknar en avsiktsförklaring rörande ett partnerskap kring utveckling, strategier och system för de planerade nya ligorna i innebandy för damer och herrar.


15 januari
SIBF tidigarelägger sista anmälningsdatum för nästa säsongs spel i SSL, från siste april till siste januari. I ett mail till elitföreningarna skrev förbundet:
- Anmälan till kommande säsongs seriespel skall för lag i Svenska Superligan 18/19 göras senast den 31 januari. Detta med anledning av att föreningar har indikerat att de inte avser delta i Svenska Superligan kommande säsong, och att Svenska Innebandyförbundet därför nu med framförhållning behöver planera för tillsättning av lag från underliggande serienivå.


1 februari
Endast fem lag anmälde sig till Svenska Superligan nästa säsong innan anmälningstiden gick ut siste januari. Växjö på herrsidan, samt Rönnby, Göteborg, KAIS Mora och IKSU på damsidan. Föreningarna som inte lämnat besked får en förlängningsfrist på tio dagar, till 10 februari.


2-3 februari
Elitföreningarna samlades på den årliga elitkonferensen för att diskutera framtiden för världens bästa liga. En ny intresseförening, Föreningen Premier Floorball League (Föreningen PFL), bildades med syfte att tillvarata klubbarnas intresse när det gäller en ny liga.
- Det var ett historiskt och modigt beslut som samtliga deltagande klubbar tog i dag. Bildandet är ett viktigt steg i konkretiseringen av den nya ligan, säger den nya föreningens ordförande Krister Kalte på SSL.se.


7 februari
Anders Murman, general manager för nya ligan, bekräftar att man har nått minimikraven på antal anmälningar till Premier Floorball League och att den kommer att bli av.
- Vi är trygga i att vi har ett minimiantal som vi nu har nått för att starta ligan. Sen kan det vara några som inte kan bestämma sig, men då går vi in i nästa vecka och säger att nu startar vi ligan. Sen kanske vi väljer att ha en process där vi vill fylla upp till låt säga 12 eller 14 lag, vi vill ha lika många lag i båda serierna. Då kommer vi ha en rekryteringsprocess som drar igång på måndag där vi ställer upp kriterier. Då får de som spelar i SSL och inte har bestämt sig konkurrera med andra som också vill spela i PFL, säger Murman.


8 februari
Sista anmälningsdagen till Premier Floorball League - då aviserar 12 av 14 herrlag och 11 av 14 damlag att man avser att lämna SSL för spel i den nya ligan. Samma dag meddelar SIBF att man har flyttat fram sista anmälningsdagen till Svenska Superligan från 10 till 15 februari. Man har också bjudit SSL-föreningarna till ett nytt fysiskt möte, på Arlanda onsdag 13 februari.

13 februari
Efter mötet där RF var med och berättade vad som gällde juridiskt om man bildade en ny liga så bestämdes det att förbehandlingarna skulle upptas igen mellan SIBF och FSSL där RF skulle ha en medlande part och att Kristina Landgren skulle vara sammankallade till det mötet. Mötet ska bestå av två representanter från Föreningen Svenska Superligan, två från Svenska Innebandyförbundet, två från Riksidrottsförbundet och två representanter från distrikten.

27 februari
Första mötet mellan SIBF och FSSL där RF medlade och distrikten observerades genomfördes. Mötet höll på i cirka fyra timmar och medlingen skedde i god ton. Man kom inte fram till så mycket mer än att man ska ha ett nytt möte den 14 mars.

28 februari
Anders Murman säger till Innebandymagazinet att FSSL ska ha ett möte med klubbarna under dagen där man kommer att rekommendera dem att anmäla sig till SSL med förbehåll.
"Rekommendationen kommer vara att vi anmäler oss med förbehållet att det finns ett avtal mellan SIBF och FSSL på plats när säsongen börjar."

1 mars
Vid midnatt mellan fredagen och lördagen stängde anmälningstiden till Svenska Superligan 2019/20. Majoriteten av de nuvarande SSL-föreningarna anmälde sig till SSL med förbehållet att det föreligger ett avtal mellan SIBF och FSSL senast den sista april, anmälningar som Svenska Innebandyförbundet inte betraktar som giltiga. Läs mer här. Totalt åtta föreningar (herr och dam) skickade in giltiga anmälningar innan anmälningstiden gick ut.

3 mars
SIBF hade ett styrelsemöte under lördagen för att diskutera vägen framåt, och på söndagen har man haft ett informationsmöte med distriktsförbund och SSL-föreningar.
- På det här sättet anstränger vi oss för att hitta en väg som möjliggör bättre uppslutning till SSL, det är viktigt för oss. Min bild är att det här förtjänar ett sista försök, sa förbundsstyrelsens Krister Azelius till Innebandymagazinet inför mötet.

Utifrån mötet beslutade förbundsstyrelsen att öppna upp fönstret för berörda SSL-föreningar avseende anmälan till förbundsserierna 2019/20 till och med måndag 4 mars klockan 12:00.


4 mars
Klockan 12.00 gick anmälningstiden ut till SSL inför säsongen 19/20 och vid det tillfället hade endast åtta anmälningar kommit in. Lindås, Helsingborg och Växjö var anmälda på herrsidan samt IKSU, Mora, Göteborg, Rönnby och Endre på damsidan.

Svenska Innebandyförbundet skulle då gå vidare och sa så här inför kommande förhandlingar med FSSL:
- Sen den här medlingen kanske vi använder oss av i det sammanhanget men det finns ingen grund i att förhandla om våra rättigheter med föreningar som inte är anmälda till vår liga, sa förbundsstyrelsens Krister Azelius till Innebandymagazinet då.

8 mars
På fredagen har ett nytt möte hållits mellan Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och Föreningen Svenska Superligan (FSSL) i syfte att komma överens om rättigheter kopplade till SSL. Idag bekräftar SIBF via sin hemsida att man har nått en överenskommelse.

”Samtalen har varit konstruktiva och resulterat i en överenskommelse som alla parter anser gynna Svensk Innebandy. Det innebär att föreningarna anmäler sig till förbundsserierna utan förbehåll och samtalen kommer, inom ramen för överenskommen inriktning, att fortsätta med målsättning att i närtid hitta en långsiktig uppgörelse” skriver man på innebandy.se.


//Henrik Jansson

DELA
TWEETA
KOMMENTERA

Kommentera


LÄS MER
  Historiska dagen: Bygget av Wallenstam arena är igång
Övrigt  Idag är en stor dag för innebandyn i Mölnlycke. Klockan 12:00 togs första spadta...
  Nyförvärvets väldigt märkliga spetsegenskaper
Övrigt  Sandareds IBS i Herr2an han gjort en väldigt bra värvning precis innan serieprem...
  5 nykomlingar att se upp för i Herr2an
Övrigt  Tillskotten som blir extra spännande att följa 2019/20....

PLUSJAS-guiden: Analyserar grupp för grupp med 169 lag
PLUS Premiärveckan i juniorallsvenskan är här. Innebandymagazinet synar alla 12 HJ-gr...
 

Stora Herr2an-tipset: Så slutar samtliga 16 tabeller
PLUS 
Totalt 162 lag gör upp i 16 division 2-serier. Innebandymagazinet har granskat s...
 

Stora Herr2an-tipset: Så slutar samtliga 16 tabeller
PLUS 
Totalt 162 lag gör upp i 16 division 2-serier. Innebandymagazinet har granskat s...
 
Missa inteTippar JAS-grupperna

Alla 104 lag synas!
#ibsilly-bloggen

Vem är den mystiska spelaren? 17:56
Hon är Malmös tionde nyförvärv 11:41
Poängstark forward flyttar hem från Schweiz 08:56
SSL-backen ännu klubblös 09:26
Inget beslut taget av Mika Kohonen 13:36
Fler inlägg

Notiser

Anna Wijk: ”Det är vidrigt” 12:36
SSL-forward hjälpte Dalens Herr1an-lag 11:44
Faluns fina start i jakten på SSL 10:30
Superkrossen i JAS med tre fyramålsskyttar! 09:44
Highlights: Warberg-Nacka Wallenstam 3-6 19:16
Highlights: Västerås Rönnby-Endre 6-5 SD 19:14
Highlights: Sirius-Dalen 5-1 19:11
Inför: Warberg-Nacka Wallenstam 07:49
Inför: Västerås Rönnby-Endre 07:49
Inför: Jönköping-Skoghall 07:48
Fler notiser

Senaste nytt

Han ställs mot gamla tränaren i SSL-premiären 12:05
Höjer temperaturen inför tuffa SSL-premiären 11:02
Pixbos härliga svit - 14 raka försäsongsmatcher utan förlust 09:09
Idag debuterar den 17-åriga supertalangen i SSL 09:02
Inför: Pixbo Wallenstam-Malmö 07:57
JAS-guiden: Analyserar grupp för grupp med 169 lag 07:00
Bildsvep: Nacka Wallenstams historiska premiärseger 20:20
Fler artiklar

MER FRÅN STARTSIDAN

Nedräkning - premiärdags


Ställs mot tidigare tränaren i premiären


SSL HERR Lukas Eldholm och Anton Drake möts igen - som motståndare
  Premiären: ”Det kommer bli mycket krig”

Helsingborgs stjärnforward Jonathan Nilsson vill börja 19/20 på bästa sätt
Pixbo Wallenstam-Malmö 16.00


Idag debuterar den supertalangen i SSL


SSL DAM 17-åriga Maja Ekström kan bli ett namn att lägga på minnet
  Är det här året som Pixbo upprepar succén?

Starka försäsongssviten talar för framgångar i SSL säsongen 19/20
JAS-GUIDEN


Analyserar grupp för grupp med 169 lag


PLUS Synar alla 12 HJ-grupper och 8 DJ-grupper - tippar placering för samtliga

Warberg-Nacka 3-6


”Warberg var tagna av stundens allvar”


SSL dam Nykomlingen vann det viktiga förhandstippade bottenmötet
  Bildsvep från Nacka Wallenstams historiska seger

Första matchen och första vinsten i Svenska Superligan för nykomlingen
Premiäromgången

Häng med i samtliga matcher och resultat från superligans första omgångJönköping-Skoghall 5-7


TV: Talangen född -03 gör Skoghalls första SSL-mål


SSL dam Skoghalls första superligamål någonsin kom redan i första perioden
Lagkaptenen: ”Vi håller nollan i spel fem mot fem”

Drömstart för nykomlingen: Skoghall vann sin första SSL-match någonsin
  Västerås Rönnby bröt treåriga sviten mot Endre

Har inte vunnit mot Endre sedan 22 mars 2016: ”Skönt att bryta den sviten”
WALLENSTAM ARENA


Bygget av nya arenan i Mölnlycke är igång


NY ARENA Stor dag för Pixbo Wallenstam - första spadtaget är gjort

Premiäromgången


Jönköpingsstjärnan dömer ut tränarna


SSL Tränarna påstår att JIK missar slutspel - kommer inte hända enligt Glad
Tror på slutspel: ”Verkligen inte ett kaxigt uttalande”  

Nykomlingen Nacka Wallenstam: ”Mot realistiskt kontrar jag med att...”
  Succébacken möter sitt gamla lag direkt

Natalie Hjertberg bytte från Dalen till Sirius och ställs mot sitt gamla lag


Efter svag debut - ”Ska vara en nyckelspelare”

Förra säsongens nyförvärv ska blomma ut denna säsongen


Avslöjar ändringen som ska ta Endre till toppen

Stjärnbacken berättar om ett nytt offensivare speltänk i laget


Upp till bevis för Warberg och Nacka

Båda lagen hävdar att de ska klara sig kvar men det finns bara en vinnare


Drömlottning för Skoghall i premiären

Tilda Flodell: JIK är ett av lagen som vi verkligen kan mäta oss med


Stjärnbetyg på alla 304 spelare i SSL

PLUS Vi tog på sig den svåra uppgiften att ranka alla på stjärnskalan 1-5


Stjärnbetyg på alla lagdelar i SSL dam

PLUS Vi har tagit del av klubbarnas officiella trupper och synar lagdelarna

 
PLUS

JAS-guiden: Analyserar grupp för grupp med 169 lag
Division 1-guiden: Bli expert inför säsongen 2019/20
Tabelltips: Så slutar allsvenskorna från norr till söder
Så kommer poängligan i SSL dam sluta
SSL-guiden: Allt du behöver veta inför SSL 2019/20
Kastengren: ”Tanken är att jag ska ha ett större ansvar”
Stora Herr2an-tipset: Så slutar samtliga 16 tabeller
Tabelltips: Så slutar Allsvenskan södra (dam)
Stora Herr2an-tipset: Så slutar samtliga 16 tabeller
Tabelltips: Så slutar Allsvenskan västra (dam)

Fler PLUS-artiklar


Just nu pÅ PLAY
 
 
SENASTE KLIPP


Drömstart för nykomlingen Skoghall - slog Jönköping
2019-09-21
  TV: Första SSL-målet för Sveriges största talang
2019-09-21

  TV: Poäng direkt för Endres nyförvärv
2019-09-21

  TV: Supertalangen född -03 gör Skoghalls första SSL-mål
2019-09-21

  TV: Oroväckande bilderna på Täby-stjärnan i premiären
2019-09-20

Till Innebandymagazinet PLAY
MEST LÄST IDAG
  PLUS

JAS-guiden: Analyserar grupp för grupp med 169 lag
  SSL dam

Idag debuterar den 17-åriga supertalangen i SSL
  SSL dam

Inför: Pixbo Wallenstam-Malmö
  SSL herr

Höjer temperaturen inför tuffa SSL-premiären
  SSL herr

Han ställs mot gamla tränaren i SSL-premiären

PLUS-EXKLUSIVT


SSL herr-guiden 2018/19
PLUS Allt du behöver veta inför säsongen!

FACEBOOK


Hetaste nyheterna
 
TWITTER


Det senaste snacket

PLUS-EXKLUSIVT


Nytt managerspel för innebandy - skapa ditt lag!
PLUS Tävla mot polarna med ditt Dream Team

annons


TRÄNING


Bli en bättre spelare!
Här är de senaste träningstipsen

#ibsilly 2018


Superligan herr
 
#ibsilly 2018


Superligan dam

PLUS-EXKLUSIVT


SSL dam-guiden 2018/19
PLUS Allt du behöver veta inför säsongen! 
Start
Resultat
Nyheter
Notiser
PLAY
Matcher idag
Bloggar
Länkar
PLUS
Logga in | Sök
 
 
Tipsa oss!
Facebook Instagram Twitter Redaktion Kundtjänst Annonsera